GJENGESEGMENTER

Dersom de ønsker tilbud på enkle skruesegment eller skruerotor kan de benytte vårt måleskjema for å beskrive produktet.

 

Right or Left:
Diameter [D]:
Hole diameter [d]:
Pitch [S]:
Material Thickness [t]:
Material:
Quantity:
Total length:
Name:
Company:
Phone:
Email:

 

Kontakt oss: vagen@vagen.no  Telefon: +47 53 43 02 00